Rijksmuseum Twenthe, Delving en Picturae gaan uitdaging aan!

News 3 minutes read August 2015

Project Linked Open Data Cloud

De collectie van het Rijksmuseum Twenthe zal in samenwerking met Picturae en Delving als eerste museale collectie van Nederland volledig worden verweven in de Linked Open Data Cloud en andere gesloten kennisbronnen. De Linked Open Data Cloud (LOD Cloud) verbindt objecten uit verschillende domeinen met elkaar, waaronder cultureel erfgoed. Door gebruik te maken van unieke web-identifiers, oftewel URI’s, een uniek gemeenschappelijk kader om de objecten te beschrijven en door te linken met bestaande bronnen, is het mogelijk om een netwerk van semantisch-gekoppelde gegevens te ontwikkelen. Kortom, bronnen worden hergebruikt en verrijken elkaar.

Rijksmuseum Twenthe, Delving en Picturae gaan uitdaging aan
Binnen het project draagt Picturae zorg voor het fundament in de vorm van collectiebeheer (Memorix Maior) en bestandsbeheer (digitaal asset management). Tevens is Picturae verantwoordelijk voor de presentatie van de collectie en gerelateerde informatie en worden er API’s ontwikkeld om de samengestelde informatie verder te gebruiken. Een API, voluit application programming interface, zorgt ervoor dat verschillende computerprogramma’s met elkaar kunnen communiceren en hierdoor metadata kunnen delen. Delving neemt – als specialist in verrijking van gegevens – de koppelingen met de kennisstructuren en de verrijking op zich.

Verrijking collectie
Waarom nemen we de moeite om de gegevens die het Rijksmuseum Twenthe al in beheer heeft te verrijken en deze verrijking te publiceren? Door de database van het RMT te verrijken zullen online bezoekers eenvoudiger objecten binnen de database kunnen vinden. Daarnaast zullen de bezoekers extra informatie voorgeschoteld krijgen, zo hebben zij eenvoudig toegang om gerelateerde informatie te lezen over de gevonden bronnen. Zulke gerelateerde informatie kan bijvoorbeeld biografische informatie zijn verkregen via Wikipedia of informatie over de kunstvorm via RKD Artists&. Middels dit project wordt de collectie van het Rijksmuseum Twenthe een startpunt voor verdere verdieping in erfgoed en kunst!

Betere vindbaarheid
Naast het bieden van extra informatie voor websitebezoekers, zal de collectie nog beter vindbaar worden voor zoekmachines zoals Google. Deze waardeert informatie die gekoppeld is aan de LOD cloud namelijk veel hoger dan de traditionele “platte” collectie data. Daarnaast wordt de vindbaarheid van de RMT collectie op alle fronten versterkt door het feit dat er simpelweg veel meer informatie op de website gepubliceerd wordt zonder dat dit extra redactionele tijd kost. Een groot deel van de koppelingen met externe bronnen worden immers geautomatiseerd gemaakt. Voor het automatisch maken van deze koppeling wordt de tool van Delving ingezet. De kracht van de tool ligt in de mogelijkheden om platte data te mappen, oftewel te zenden, naar bronnen uit kennisstructuren. Daarnaast wordt het voor vrijwillgers mogelijk om vanuit de objectpagina’s op de website koppelingen te leggen met minder voor de hand liggende bronnen. Zo combineren we automatisering met mapping en redactionele vrijheid!

Naar verwachting zal het project eind dit jaar al gestalte krijgen en zullen de eerste resultaten online te zien zijn. De eerste echte versie komt in het eerste kwartaal 2016 online!

Voor meer informatie over LOD kunt u dit filmpje van Europeana bekijken, ook is op de website van DEN het een en ander te vinden over LOD .

Wendy Horlings
Office & Event Manager
SFDR

Endeit refers to the following statement in connection with the sustainable finance disclosure regulation (SFDR), available here.

Get in touch with us by submitting your plan or by contacting one of our team members directly.

If you want to receive our newsletter, please put ‘newsletter‘ in the additional message box. ⮕

 

Contact us
Netherlands

Address
Johannes Vermeerstraat 23
1071 DK Amsterdam

Phone +31 20 794 7777
Email info@endeit.com

View on map

Germany

Address
Colonnaden 41
20354 Hamburg

Phone +49 408 740 7981
Email
info@endeit.de

View on map

Sweden

Address
Strandvägen 7a
114 56 Stockholm

Phone +46 843 73 78 17
Email
info@endeit.se

View on map